FAQ

1. Welk didactisch materiaal wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers?

Handleiding en de practicumbestanden worden in digitale vorm ter beschikking gesteld van de cursist.

De handleiding bevat korte en duidelijke hoofdstukken met theorie en opdrachten.
Per hoofdstuk geeft de docent eerst uitleg met voorbeelden. Daarna werken de deelnemers zelfstandig aan een opdracht in het practicumbestand, waarbij de docent beschikbaar is voor hulp en vragen. Ten slotte voert de docent de opdracht centraal uit met mogelijke alternatieven en extra tips.

2. Vanuit welke basis werden de verschillende opleidingen ontwikkeld?

Al onze opleidingen zijn ontwikkeld op basis van de FileMaker Training Series en zijn vertaald naar onze Europese noden. Daarnaast hebben onze docenten op basis van de projecten die ze zelf gerealiseerd hebben, verschillende oefeningen ontwikkeld die verzameld zijn in een practicumbestand.

3. Hoeveel deelnemers worden per opleiding toegelaten?

Om didactische redenen trachten we het aantal deelnemers te beperken tot maximaal acht. Meestal zijn er vier tot zes deelnemers per opleiding.

4. Werken jullie met de KMO-portefeuille?

Ja, ons erkenningsnummer is DV.O221554. Voor meer info kan je steeds terecht op de website van de Vlaamse overheid ( https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille ).

5. Kan ik mijn inschrijving annuleren of verschuiven en wat zijn de gevolgen?

Indien een cursus binnen een termijn van 29 tot 15 werkdagen voor de aanvang wordt geannuleerd, wordt 50% van het cursusbedrag aangerekend. Indien een cursus na deze termijn wordt geannuleerd, of indien de deelnemer niet komt opdagen, wordt 100% van het cursusbedrag aangerekend.

Bij verschuivingen naar een volgende cursus tot 15 dagen voor de aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Tussen 14 dagen en drie werkdagen voor de aanvang van de cursus wordt 25% van de cursusprijs aangerekend. Na deze termijn wordt 50% van de cursusprijs aangerekend. Eenmaal verschoven cursussen kunnen niet nog een keer verschoven of geannuleerd worden.

Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk (per brief of e-mail) worden opgegeven en dienen voor de bovengestelde termijnen in ons bezit te zijn. In geval van bijzondere omstandigheden kan FM Universities in positieve zin afwijken van deze regeling, een en ander ter beoordeling van FM Universities. Wij accepteren ook vervangers voor ingeschreven deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn.

We houden ons het recht voor een training al of niet te laten doorgaan, afhankelijk van het feit of er voldoende deelnemers zijn. Vanaf het moment dat er voldoende deelnemers zijn, wordt een training bevestigd. Uiterlijk één week voor de training wordt u geïnformeerd of deze al of niet doorgaat.

Als er onvoldoende belangstelling is, wordt u de keuze gegeven om aan een volgende training deel te nemen of uw geld terug te krijgen.

FM Universities is niet aansprakelijk voor kosten of schade die voortkomt uit het niet doorgaan van een training.

6. Kan ik een bewijs van deelname aan een opleiding krijgen?

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding een certificaat van deelname. Deze wordt door de docent overhandigd. Hebt u dat niet gekregen, dan kunt u het nog altijd via ons contactformulier aanvragen.

Ontwerp-en communicatiebureau in Gent - Lavagraphics